Pussel,Posters och Litografier 


Här kan du hitta tryckta posters och olika litografier, ofta av konstnärer med anknytning till Ljungdalen.

Måtten som anges är yttermått, det vill säga inklusive den vita ramen runt om. I det fall det är en litografi skrivs detta ut med nummer. Övriga är vanliga tryck.